VA Braithwaite and Huntingford

Original 
V. A. Braithwaite and F. A. Huntingford