M Podaliri Vulpiani

Original 
Podaliri Vulpiani, Michele